Apie mus

Rekvizitai

Gyvūnų mylėtojų draugija “Augintinis“
Įmonės kodas 300136099
A/S  LT59  7300  0101  4469  9811
“Swedbank“ AB
SWIFT/BIC kodas HABALT22, banko kodas 73000

Trumpai

Gyvūnų mylėtojų draugija “Augintinis“ įsteigta 2005 m. birželio 9 d. (ankstesnis pavadinimas buvo ”Prienų šunų mylėtojų klubas”). Draugija yra ne politinė, pelno nesiekianti organizacija, turinti paramos gavėjo statusą. Draugijos veiklą garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos, civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteikta veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvė, grindžiama ir įgyvendinama vadovaujantis įstatais.
Šiuo metu draugija vykdo prevencinę veiklą. Siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę, draugija fiksuoja pažeidimus, pasilikdama teisę, filmuoti, fotografuoti, įrašinėti pokalbius, apie pažeidimus atitinkamas tarnybas informuoja telefonu arba raštu.
Draugija bendradarbiauna su policija, gamtos apsauga, valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, gyvūnų globos organizacijomis bei pavieniais asmenimis. Bendradarbiauna su kitomis valstybinėmis, savivaldybių, visuomeninėmis ir tarptautinėmis panašaus pobūdžio organizacijomis. Organizuoja reidus, skirtus gyvūnų gerovei stiprinti. Draugija gali turėti kitų teisių, nurodytų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. Draugijos veikla apima viską, kas susiję su naminiais ir laukiniais gyvūnais. Draugija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir simboliką su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias banko sąskaitas. Draugija įsteigta neribotam laikui.
Gyvūnų mylėtojų draugijos „Augintinis“ įstatai

Administracija

Ekrano nuotrauka iš 2015-05-16 12:56:21
Vidas Vaikšnys
📱   8 685 84187
El.paštas: vaiksvidas@gmail.com

Ekrano nuotrauka iš 2015-05-16 12:55:13
Ona Palšienė
📱    8 674 34852
El.paštas: ona.palien@gmail.com

 Atributika ir amunicija

Turite klausimų, pasiūlymų – parašykiteJūs neprisijungę prie interneto